ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
diş hekimliğinde misvağın yeri
Diş Hekimliğinde Misvağın Yeri

İnananların inançlarından dolayı kullandığı, inanmayanların da ehemmiyetini idrak edemedikleri için kullanmadığı ‘Misvak’ nedir?

Biz bu yazımızda misvağı ilmi bir bakışla inceleyip, diş hekimliğindeki yerini tesbit edip, misvakla ilgili bir standart oluşturmaya çalışacağız.

Batı, ilk diş fırçasını 1780 yılından itibaren İngiltere’de kullanmaya başlamıştır. O zamanlar fırça domuz kılından, sapları da koyunların ayak kemiklerinden yapılmaktaydı. Daha sonraları plastik sap ve naylon kıl uygulamasına geçilmiştir. İşte batı medeniyetinin 213 yıl gibi kısa bir süre önce kullanmaya başladığı diş fırçasına bakılırsa bu konuda İslam medeniyetinin ne kadar önde olduğu anlaşılır. Hz. Muhammed (sav) 1400 yıl önce: "Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem beş vakit namazdan önce misvak kullanmayı emrederdim" buyurmuştur. Buna ilave olarak, namaz öncesi abdest sırasında, ağzın yıkanması ve parmakla dişlerin ovulması da yine İslam’ın ağız temizliğine verdiği önemi göstermektedir.

1400 yıl öncesinde Peygamberimiz’in bu tavsiyelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamak için, o çağdaki tıp ve diğer bilimlerin yetersizliği düşünülmelidir.

Mikroplarla ilgili hiçbir şeyin bilinmediği, salgın hastalıkların insanları kavurduğu çağda Peygamberimiz (sav), abdest ve misvak ile muazzam bir hijyen (genel temizlik bilimi) prensibi ortaya koymuştur. Bilimde en önemli unsur kaidedir. İlmi bir hadiseyi kaideli olarak anlatamazsanız bu bilgi günün birinde unutulup gider ve hiçbir faydası da olmaz. Peygamberimiz (sav):

a) Ağız temizlenmelidir.
b) Ağız, misvak ve abdest ile temizlenmelidir, kaidelerini getiriyordu. İşte bu kaide diş hekimliğinin temelidir. Avrupa bu kaideyi on bir asır sonra bulmuştur.

Ayrıca Peygamberimiz (sav)’in söylediği bu kaideyi, Müslümanlar kesin olarak kabul etmiş ve imanlarının gereği olarak hayata geçirmişlerdir. Günümüzde ise dişlerin fırçalanması konusunda çok yoğun bir kampanya yapıldığı halde istenilen sonuç alınamamaktadır.

MİSVAĞIN YAPISI
Arabistan’da yetişen erak (arak) adlı bir ağacın dalları kesilerek elde edilmektedir. Dışında kabuk, iç kısmında lifli bir yapı gösteren besleme boruları vardır. Yağlı bir öz suyu olup, bu suyun içinde sodyum bikarbonat vardır.

MİSVAĞIN KULLANILMASI
Bütün dişler ve diş etleri üzerine uygulanmalıdır. Hafifçe sürtmek asıl hedef değildir. Her dişin üzerine diş etinden dişe doğru ve döndürme hareketleri yapılarak sürülmelidir. Aynen diş fırçalama tekniklerinde olduğu gibi dişlerin dudak yüzlerine, çiğneme satıhlarına ve iç arka kısımlarına sürmelidir. Önce diş fırçası kullanılıp sonra misvak kullanılırsa mükemmel bir temizlik sağlanmış olur. Diş fırçası ile büyük gıda artıkları temizlendikten sonra misvak kullanıldığı zaman dişlerin üzerindeki bakteri plakları temizlenmiş olur.

Amerika ve Avrupa’da yapılan araştırmalar yalnızca diş fırçalama ile yeterli temizliğin yapılmadığını ortaya koymuş ve temizlenmeyen kısımların ortaya çıkarılması için boyama maddeleri tavsiye edilmiştir. Diş fırçalandıktan sonra bu boyama sıvıları ile gargara yapılınca dişler üzerindeki bakteri plakları görünür hale gelmektedir. Bu ülkelerin söz konusu plakları ortadan kaldırmak için tavsiyesi diş fırçasını daha iyi kullanmaktır. Yeni bir temizleme maddesi tavsiye edememektedirler.

Peki, bu boyalı sıvıların ağızda dişlere yaptığı tesir nedir? İşte, en önemli mevzu burasıdır. Bu dolu kapların içinde belli bir zaman sonra bakterilerin üremesi nedeniyle yosunumsu, kaygan bir tabaka meydana gelir. Bu tabaka gözle görülmez fakat dokunma ile hissedilir. İşte bu yosun tabakanın aynısı ağızda, dişler üzerinde ve diş etlerinde de meydana gelir. Bu tabakaya diş hekimliğinde "Bakteri Plağı" denir. Bakteri plağı dişlerdeki çürüme ve diş etlerindeki hastalıkların birinci derecedeki sebeplerindendir. Bakteriler burada sürekli olarak ürerler ve yayılırlar. Eğer dişler fırçalanmaz ve dişler üzerinde yemek artıkları birikirse, bakteriler için mükemmel bir beslenme vasatı meydana gelmiş olur. Yapılan incelemelerde, ölülerdeki dişler üzerinde çürüme olmadığı görülmüştür. Bunun sebebi, bakterilerin besleneceği gıdaların olmayışıdır. Demek ki dişlerimizi temizlememekle, bakterileri kendi ellerimizle beslemiş oluyoruz. Dişlerin fırçalanması sonunda, büyük gıdalar temizlenmekte fakat diş fırçasının naylon kılları yukarıda bahsedilen bakteri plağına tesir edememektedir. Nitekim, boyalı sıvılarla yapılan gargaralarda sanki hiç fırçalama yapılmadığı hayretle görülür. Burada misvağın muhteşem tesiri ortaya çıkmaktadır. Misvak doğrudan bakteri plağına tesir ettiği için mekanik ve kimyevi tesirleri ile bakteri plağını ortadan kaldırmaktadır.

Peki misvak bu işi nasıl başarıyor? Nasıl oluyor da bakteriler üzerinde böyle büyük tesir yapabiliyor? Bu mevzuyu iyi anlayabilmek için bakterilerin dişler üzerindeki tesirlerini araştırmak lazımdır.

Dişler ve diş etlerindeki hastalıkların doğrudan bakteriler tarafından meydana getirildiğini biliyoruz. Ağızda da sayıları milyarları bulan tam "22 çeşit bakteri" vardır. Dikkat ediniz bunlar 22 tane değil, 22 çeşittir. Ağızdan hiçbir zaman eksik olmaz ve ağız içi temizliği azaldıkça veya ağız içindeki gıda artıklan arttıkça iyice azmakta, güçlenmektedirler. Daha sonra da tıpkı bir parazit gibi dişlerin üzerine yapışıp, buralarda yaşamaya başlarlar. Temizlik yapılmamaya devam edilirse dişe yapışık duran bakteriler salgıladıkları asitlerle dişleri ve dişi kemiğe bağlayan lifleri eritip, tahrip etmeye başlarlar. Daha sonra da dişin eriyen mine tabakasından içeriye dalarak organik kısımları yemeğe başlarlar. Böylece çürük dediğimiz hadise meydana gelir. Yine, dişi kemiğe bağlayan lifler de eritilip, yendiği için dişler sallanmaya başlar.

MİSVAĞIN FİZİKİ TESİRLERİ
Misvağın ortasında yer alan lifli kısımlar dişlerin ve diş etlerinin üzerinde, tıpkı bir polisaj fırçasının tesirini yapar. Yuvarlak fırçalarla ve döndürme hareketleri ile (Bir motorun dönmesi ile) en mükemmel parlatma meydana geldiği bilinmektedir. Misvağın yuvarlak şekilli oluşu ve bir motorun dönme hareketini yapabilecek şekilde kullanılması ile dişler üzerindeki bakteriler temizlenir.

Misvağın diş fırçasına fiziki bakımdan bir üstünlüğü de akrilik yapıda olmayışıdır. Naylon (veya akrilik yapılı) diş fırçaları akrilik alerjisi olan kişilerde kullanılamamaktadır. Yine piyasadaki naylon kıllı fırçalar diş etine battığında veya dişler arasında kaldığında diş eti iltihaplarına sebep olmaktadırlar. Hatta yerinden çıkarılmadığı sürece ağızda erimeyip, sürekli iltihap odağı olarak durabilmektedirler. Hâlbuki misvakta, diş etine saplanma kesinlikle dokulara zarar verici olmamaktadır. Küçük misvak parçacıkları dişler arasında kalsa bile, bitki olma özelliğinden dolayı eriyip iyice dağılmaktadır.

MİSVAĞIN KİMYEVİ ÖZELLİĞİ
Misvakta halkın diş temizliği için kullandığı sodyumbikarbonat maddesi vardır.

Piyasada satılan karbonatın aranülleri ise fazla iri tanecikli olduğu için dişleri çizer. Hâlbuki misvağın içinde bu madde gözle bile görülmeyen ince partiküller(parçacıklar) halindedir. Misvağın içindeki sodyumbikarbonat aynı zamanda bir bazdır. Misvak temizliği sırasında bu bazik tesir mikropların ellerini kollarını bağlar. Çünkü mikroplar çıkarmış oldukları asitlerin tahrip edici tesiri ile iş yapabilmektedirler. Misvağın içindeki bu nazik madde bakterilerin asitlerini nötralize eder. Yani tesirsiz hale getirir. Yine bir diş eti iltihabında mükemmel bir yatıştırıcı tesiri yapar. Çünkü iltihaplı dokularda asit meydana gelir. Daha doğrusu iltihabın yapısı asitlidir. Misvağın içindeki bazik madde bu asiti nötralize ederek dokuyu sakinleştirir. Bu şekilde iltihabın daha ileriye gitmesini önler.

Çok kısa bir süre öncesine kadar dişlerin insan sağlığındaki yerini tıp bilmiyordu. Hastalıklar sadece problemin olduğu yerde aranıyordu. Bugün yapılan araştırmalar, diş ve diş etinde yerleşen bakterilerden dolayı birçok hastalığın meydana
geldiğini ortaya koymuştur. Halk arasında pek yaygın olarak bilinen ve “beta” diye adlandırılan bakterinin yuvası diş çürükleri ve diş eti iltihaplarıdır. Bu bakteriler, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından akut eklem romatizmasına kadar birçok hastalığın sebebidir. Yine kalpte oluşan myocarditis sebebi bu bakterilerdir.

Diş çürükleri ve buralarda yaşayan bakterilerin; böbrek yetmezliklerine, yarım beyin ağrılarına, bazı genel vücut kaşıntıları ile göz ve kulak hastalıklarına sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, daha birçok hastalığın kapısı da yine dişler ve ağızdır.

İşte Peygamberimiz (sav) diş ve ağız sağlığının önemine tam 1400 yıl önce işaret edip bizlere rehber olmuştur. Biz Müslümanlar bu gerçekleri bilmeden önce de iman edip misvağı kullandık. Bugünün bilgileri ise bu gerçeği doğrulamaktadır. Nitekim en iyi tefsir olan zaman, birçok İslam hükümlerinin doğruluğunu ispat etmekte, bizler de buna şahit olmaktayız.

Son söz olarak, faydasını bilmediği halde, sadece Allah (cc) rızasını kazanmak ve Peygamberimiz’in sünnetini yerine getirmek için misvağı kullananları imanlarından dolayı tebrik eder, Allah (cc) katında imanlarının kazancını alacaklarını, dünyada da bu güzel imanlarının karşılığını aldıklarını bilmelerini isteriz...


Hk. Mustafa Kutbay

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer