ana menü
Anasayfa
Güncel
Konular
Aile Kadın
Sesli Bilgi
Oku Dinle
Döküman
Download
Sayfalar
Dini Sözlük
Namaz Sureleri
Hadis Bahçesi
Dualar Pınarı
Masaüstleri
Uydudan Kıble
Sorduklarınız
Sitede Arama
Bizimle irtibat
Siteyi Önerme
Konuk Defteri
spacer
çocuk bahçesi
Müslüman Çocuk
Elif-ba Öğren
Sûreler Tâlimi
Çizgi Filmler
Harika Çocuklar
Ufkumu Aydınlat
Hikaye ve Masal
Tarih Sayfaları
Çocuk Radyosu
Nasreddin Hoca
Hacivat Karagöz
Fıkra Dünyası
Bilmeceler
Tekerlemeler
Çeşitli Maniler
Yanıltmacalar
Cinas - Telmih
Oyun Parkı
Yapbozlar
Flash Boyama
Dosya Çantam
Çocuk Defteri
spacer
bin beşyüz yıllık harika ilaç

Bin Beşyüz Yıllık Harika İlaç

İlim adına aceleden verilmiş nice kararlar vardır ki, çok defa aceleci şahısları utandırdığı gibi, insanlık için de sayılmayacak kadar zararlara sebebiyet vermiştir. Kim bilir, yazıya mevzu olan husus gibi ne kadar şeyi (eski) deyip bir kenara atmışızdır...


Keşke, ilim adına biraz daha insaflı olabilseydik.

Son elli senedir çocuk servislerinde ishalli hastalara serum takılıyor, hasta damar yoluyla tedavi ediliyordu. Halbuki bunun getirdiği bir kısım problemler de eksik değildi. Pıhtı oluşması ve bunun herhangi bir damarı tıkaması, vücuda yaygın mikrop yayılma durumu (fsepsis) meydana getirmesi gibi şeyler sıralanabilir. Hele malnutrisyonlu (beslenme bozukluğu sebebiyle oldukça zayıf, mikroba karsı mukavemeti az) hastalarda bu, vücud dengesini bozup ölüme bile sebebiyet verecek mahiyettedir. Son zamanlarda ise "oral rehidratasyon mâyii" denen şekerli-tuzlu solüsyonlar ile fevkalâde basarı elde edilmeye başlandı. Bu yeni usul ağızdan tedavi usûlüydü. Bu yolla hem vücuttaki kayıp sıvı telafi ediliyor; hem de kandaki sodyum ve potasyum dengesi kuruluyor. Şok durumu hariç, her sıvı kaybı olan ishalde oral rehidratasyon mâyii kullanılmalıdır. Türkiye şartlarında bu mâyî, bir litre suya iki çorba kasığı şeker, bir çay kaşığı karbonat, dörtte bir çay kaşığı tuz karıştırılarak meydana getirilir. Bu dörtte bir çay kasığı tuz (30 miliekivalan sodyum) Türkiye ve Arap ülkeleri gibi sıcak ülkeler için kullanılması gereken miktardır. ' 'Dünya Sağlık Teşkilatı" nın tavsiye ettiği 90 miliekivalan sodyum, Türkiye ve Arap ülkelerinde kanda sodyum fazlalığına, bunun neticesinde de beyin kanamalarına sebep olur. Bağırsakta, glikoz ve bazı aminoasitler, sodyumla birlikte emilirken su emilmesi meydana gelir. Böylece oral rehidratasyon mâyii bu vesileyle kanda su ve tuz dengesini korur.

Kussa bile bebeklere dahi bu mâyii vermek lâzımdır. Bu mâyî ile umumiyetle altı saat içinde düzelme olur ve damarla tedaviden de hiç geri kalmaz.

Uzun süreden beri hatta şimdi bile hekimler yanlış düşüncede yani ishal sırasında bağırsakların dinlenmesi fikrinde ısrar etmektedirler. Böyle bir düşünce doğru değildir.

Gerek açlık, gerekse ishal durumları bağırsak emilme fonksiyonlarını bozmaktadır. Bu, ishalin uzamasına, beslenme durumunun daha da bozulmasına yol açar. Böyle bir fâsit daire ise ancak kâfi beslenme ile kırılır, ishal sırasında ağızdan beslenmenin ishalin süresini ve şiddetini artırıcı tesiri yoktur. Aksine iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Ağızdan beslenme kesilir veya azaltılırsa sindirim ve emilimle alâkalı fonksiyonlar daha da bozulmaktadır. Bu da ishalin ağırlaşmasına, iyileşmenin gecikmesine sebep olur..

İshalli bir çocuğun aç bırakılması, yalnız bağırsaklar üzerinde değil, bütün vücutta menfi tesir yapar. İdrarla sodyum kaybı olur. Bilvesile bebeğin düşük kaloriyle beslenmesi vücudun mikroplara karsı mukavemetini azaltır. Bir kere daha ifade edeyim ki —sok durumu hariç— ishalli hastalar mutlaka ağızdan beslenmeli, hele hele malnutrisyoniuiar ağızdan beslenmeye mecbur tutulmalıdırlar. Ve katiyyen damardan tedavi yoluna gidilmemelidir. İshalde oral rehidratasyon mâyîi kullanılıyor. Bunun içindeki glikozun enerjisi su ve tuzun emilmesini sağlıyor.

Şu an için oral rehidratasyon mâyîi iyice yaygınlaştı. Lâkin burada 1400 sene evvel "en doğru sözlü"nün tavsiye ettiği bal şerbetinin oral rehidratasyon mâyîinden üstün olduğunu söyleyeceğiz. Dörtte bir çay kasığı (30 miliekivalan sodyum) tuz ile bir litre bal şerbeti karıştırılırsa en güzel netice elde edilir.

Bal şerbetinin ölçüsü şevke göredir. Lâkin vasatî olarak bir litre suya 400 gram bal konduğunda normal bal şerbeti elde ediliyor. Bir litre bal şerbetinde 20 mg. sodyum, 204 mg. potasyum, 24 mg. fosfor, 1200 mg. protein, 313,6 gram karbonhidrat, 60 mg. kalsiyum, 3,2 mg. demir, 0,04 mg. thiumin, 0,28 mg. riboflavin, 0,8 mg. niasin ve 16 mg. vit. C mevcuttur.

Bal fruktoz, glikoz ve suyun bileşiğidir. Yenebilen balın ortalama % 17,2'si su, %41'i glikoz ve % 41'i fruktozdur. Bal, hazmı gerektirmediği için kolayca kana geçer. Bal şerbetinde oral rehidratasyon mâyiinden fazla olarak aminoasit vardır. Baldaki şeker, emilimi en kolay olandır. Glikoz, aminoasit, sodyum üçlüsü ve beraberinde de su çok güzel emilir. Böylece su kaybı olan ishalli hasta çabuk iyileşir.

Ülkemizde malnutrisyonlu hasta oldukça fazladır. Bunların ağızdan beslenmesi şarttır. Bu tip ishalli vakalara aynı zamanda biz aminoasit ve vitamini bal şerbetinde vererek onların beslenmesine çok güzel hizmet etmiş oluruz.

Oral rehidratasyon mâyî uzun müddet verilirse kanda fosfat düşüklüğüne sebep olunabilir. Ülkemizde yaygın olan raşitizm dolayısıyla alt normalde olan fosfor seviyesi uzun süre oral rehidratasyon mâyiinin kullanılmasıyla daha da düşecek ve buna bağlı olarak hücre fonksiyonlarında büyük bozukluklar oluşabilecektir. Balda fosfor bulunduğundan bu problem meydana gelmeyecektir.

İshal sırasında iştahsızlık gibi sebeplerle kalori alınmasında % 30 kadar azalma olmaktadır. Hele hele ishalin en çok müsebbibi olan rotavirüs ishalinde su % 42 kadardır. Ancak bu azalma alınan kalori miktarını artırarak karşılanabilmektedir.

İshal sırasında çeşitli besin elemanlarının emilmeleri bozulmaktadır. Besin elemanları arasında en az karbonhidratların emilmeleri aksamaktadır. Ancak bütün besin elemanları ağızdan alınmakla vücut için gerekli miktarlar sağlanabilmektedir. Besindeki karbonhidratların ve proteinlerin emilmeleri sırasında bağırsaklardan sodyum ve su emilmesi de arttığından ishalde su ve elektrolit dengesindeki bozukluklar da daha kolay düzelmektedir. Diğer bir ifadeyle ishalde önemli bir kalori açığı vardır. 1 litre bal şerbetinde 1260 kalori olduğu ve içindeki sekerin de monosakkarid olduğu düşünülürse, bal şerbetinin oral rehidratasyon mâyîinden üstün olduğu ortaya çıkar, ishallilerde enerji açığı en iyi bal şerbetiyle karşılanır.

C vitamininin vücudu enfeksiyonlar (mikrobik hastalık) dan ve bakteri toksinleri (mikrop zehirler) den koruduğuna dair çeşitli yayınlar vardır. Enfeksiyonlar vücut doku ve sıvılarındaki C vitamini miktarını azaltmaktadır. Normal C vitamini ihtiyacının karşılanması ile dokulardaki miktarların yeterli seviyede tutulabildiği rapor edilmiştir. Bununla beraber şiddetli enfeksiyon ve bakteri zehirlenmelerinde alınan C vitamini miktarının artırılması gerektiği görüşünde olanlar vardır. Piyasadaki ilaçlarda C vitamini 20 mg. -25 mg. kadardır. 7 litre bal şerbetinde 16 mg, C vitamini olduğunu bir kere daha hatırlatalım.

Bakteri çeperinin bozulması veya bu çeperin yapılışının önlenmesi, bakterinin erimesine yol açabilir. Bal şerbetindeki seker ortamında bakteri hücre çeperinin yapılısı önlenebilmektedir. Halbuki oral rehidratasyon mayiinin böyle bir hususiyeti yoktur.

İshalli hastada glikozla kolaylaştırılmış (= glikoza bağlı) sodyum nakli olabiliyor. Baldaki glikoz, ve çeyrek çay kaşığı tuzun emilmesi çok kolay oluyor. Tuzla beraber su emilmesi de artacağı için ishalde sıvı kaybının düzelmesi kolaylaşmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tatbik ettiği oral rehidratasyon mâyiinde 1 litrede 4 miliekivalan kalsiyum vardır. 7 litre bal şerbetinde de aynı miktar vardır.

Virüslere bağlı ishallerde yağ emilmesi çok bozulur. Balda yağ olmaması ishalde kullanılması için fevkalâde uygundur.

Şimdi bu tahkikin sonunda lütfen şu vakaya dikkat buyurun:

Hz. Peygamber (s)'e bir şahıs gelerek "Kardeşim ishal oldu, ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz:

"Bal şerbeti içir!'' buyurdu. Adam gitti, kardeşine bal şerbeti içirdi ve geri gelerek: "Ey Allah'ın resulü, ona bal şerbeti içirdim ama, bu onun ishalini artırmaktan başka bir işe yaramadı." dedi. Peygamberimiz yine:

"Git ve ona bal şerbeti içir!" buyurdu. Adam tek'rar gitti. Resûlullahın dediğini yaptı ve geri gelerek' "Ey Allah'ın resulü bal şerbeti yine ishali artırdı." dedi. Bu defa peygamberimiz:

"Allah kelâmında yalan yoktur. (Nahl süresi ayet 69'da telmih vardır)*. Kusur kardeşinin karnında. Git ve ona bal şerbeti içir." buyurdu. Adam bu defa da bal şerbeti içirinçe kardeşi iyi oldu. (Müslim, Buhari)


A. Bayram

spacer
açiklamali bölümler
Açıklamalı Bölümler
spacer
gorsel multimedia
Nasihat Öğütler
Namaz Dersleri
Pratik Elif-ba
Kolay Elif-ba
Kur'an Dersleri
Takipli Kur'an
Evliya Filmleri
Dini Sohbetler
Dini Menkıbeler
İlahi Kasideler
spacer
sesli multimedia
Tefsir Dersleri
Riyazus Salihin
Tam İlmihal Sesli
Mektubat Rabbani
Sesli İslam Tarihi
Peygamberimiz
Evliya Hayatları
Nasihatler
Bahri Kasideler
İlahi Kasideler
Sesli Sohbetler
Seslendirmeler
Ezan-ı Şerifler
İslami Şiirler
Tarih Serisi
Mehter Marşları
Telefon Zilleri
spacer